Beskrivelse av språkferdigheter 07000 Bergen Taxi

Som drosjesjåfør må du kunne kommunisere godt med kunder, kontraktspartnere, arbeidsgivere, andre sjåfører og kollegaer i organisasjonen. Våre språktester prøver deg derfor på flere språkområder.

Lytte

Du må kunne:

 • Forstå vanlig tale om kjente og mindre kjente tema som kundene våre kan prate om.
 • Forstå vanlig tale uten at den du snakker med må justere tempo og uttale.
 • Forstå dagligdagse ord og de vanligst brukte uttrykk.
 • Forstå tale fra kunder som kan ha problemer med å formulere seg grunnet alder, sykdom eller funksjonshemming.
 • Følge og forstå lengre sammenhengene tale blant annet for å kunne gjennomføre vår sjåføropplæring.

Tale

Du må kunne:

 • Bruke språket så flytende og spontant at samtaler med kunder og kolleger ikke fører til misforståelser eller oppfattes som uklare.
 • Justere talen din slik at du kan kommunisere med kunder som kan ha problemer med å oppfatte vanlig tale grunnet alder, sykdom eller funksjonshemming.
 • Delta i diskusjoner og begrunne synspunkter blant annet i opplæringsøyemed og sammen med kolleger.
 • Kunne gi en muntlig rapport eller framstilling av en hendelse knyttet til utførelsen av yrket.

Lese

Du må kunne:

 • Kunne lese og forstå instruksjoner, læremateriell, artikler og rapporter knyttet til sjåførutdanningen og yrket som drosjesjåfør.
 • Kunne lese og forstå instruksjoner, rutinebeskrivelser, turtekster, bestillinger og brukermanualer tilknyttet yrket som drosjesjåfør.

Skrive

Du må kunne:

 • Skrive en sammenhengene tekst i form av beskjed eller rapport for å formidle informasjon til arbeidsgiver, kolleger og ansatte i organisasjonen.
 • Skrive skademelding i forbindelse med trafikkuhell.
 • Kunne hente ut informasjon fra en tekst og oppsummere teksten skriftlig. Du må også kunne svare skriftlig på spørsmål knyttet til tekst i forbindelse med kurs og opplæring i yrket.