Pasienttransport

07000 Bergen Taxi utfører pasienttransport med rullestol i hele vårt konsesjonsområde (Bergen, Fjell, Sund og Askøy), samt ut av de nevnte kommuner. I tillegg håndterer selskapet transportoppdrag med 4 eller flere pasienter for de samme områdene. Ordinær pasienttransport med personbil håndteres p.t. av andre transportører.

Pasienter som skal til nødvendig undersøkelse og behandling kan få dekket deler av utgiftene til reise. Mer informasjon om pasienttransport og retningslinjer finner du på Helse Bergen sine nettsider.

Les mer på Helse Bergen sine nettsider