Formelle krav til drosjesjåfører i Norge

Kjøreseddel

For å kunne kjøre drosje i Norge må man ha kjøreseddel i tillegg til førerkort. Kravene for at man skal kunne få kjøreseddel er at man:

  • Må være fylt 20 år
  • Oppfyller helsekravene for persontransport mot vederlag
  • Har en slik vandel at politiet ikke finner vedkommende uegnet til å føre drosje
  • Søkere fra land utenfor EØS området må ha minimum fire års botid i Norge

I Bergen stiller også politiet krav om kjentmannsprøve.

 I tillegg kommer 07000 Bergen Taxi krav:

  • Du må ha hatt førerkort i minimum 1 år.
  • Gode språkferdigheter
  • Gjennomført sjåføropplæring hos oss
  • Bestått taxifaglig prøve og kjentmannsprøve i regi av 07000 Bergen Taxi