Sjåførkurs

Ønsker du å bli sjåfør for 07000 Bergen Taxi?

Vi er stadig på jakt etter nye sjåfører som kan arbeide heltid eller deltid for våre drosjeeiere. For å bli sjåfør i 07000 Bergen Taxi må du gjennomføre vår sjåføropplæring.  Vår sjåføropplæring er delt i tre trinn. Hvert trinn må bestås før du kan gå videre til neste trinn.

Trinn 1 Språktest

Dette trinnet gjelder alle fremmedspråklige som ønsker å bli sjåfør hos oss. Vi har som mål at alle våre sjåfører skal kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig med våre passasjerer, våre oppdragsgivere og andre kollegaer i organisasjonen. Derfor må fremmedspråklige sjåførkandidater gjennomføre og bestå våre muntlige og skriftlige språktester før man kan begynne på kurset.

Den muntlige språktesten foregår som en samtale på vårt kontor. Denne må være bestått før du kan ta skriftlig språktest. Se beskrivelsen av språkferdigheter på denne siden.

Trinn 2 Kjøretest

Vi ønsker at våre sjåfører skal vise gode kjøreferdigheter. Derfor må alle sjåførkandidater gjennomføre og bestå vår kjøretest. Vi legger vekt på sikker, behagelig og drivstoff-økonomisk kjøring. Kjøretesten utføres av vår samarbeidspartner Byens Trafikkskole og må være bestått før du starter på kurset.

Kjøretest bestilles direkte hos Byens Trafikkskole tlf. 55 31 07 00. Ta med gyldig førerkort til kjøretesten. For kandidater som må ha språktest tar man kjøretesten etter bestått språktest.

Trinn 3 Sjåførkurs

07000 Bergen Taxi sjåførkurs går over 42 timer. Det er et omfattende kurs hvor du får opplæring i taksameter, takstsystemer, førstehjelp, teoretiske kjøreferdigheter, eco-drive, lover og regler, kundebehandling og 07000 Bergen Taxi som organisasjon.

Kurset går på kveldstid 2 til 4 dager pr uke og avsluttes med en kjentmannsprøve og en taxifaglig prøve. Begge prøver må være bestått for å få godkjent kurset og være kvalifisert for sjåførkort hos 07000 Bergen Taxi.

Språktester og sjåførkurset foregår i våre kurslokaler i Kokstadveien 8.

Offentlige krav

I tillegg til vår opplæring må du også inneha kjøreseddel for persontransport mot vederlag. For å kunne søke om kjøreseddel må man:

  1. Bestå en teoretisk og en praktisk prøve hos Statens Vegvesen eller inneha gyldig YSK for persontransport
  2. Tilfredsstille helsekravene for kjøreseddel
  3. Tilfredsstille vandelskravene for å kunne drive med persontransport
  4. Være fylt 20 år og hatt førerkort sammenhengende i to år

Du velger selv om du vil ta prøvene som kvalifiserer til kjøreseddel før eller etter vårt kurs, men det kan være lurt å ta teoriprøven hos Statens Vegvesen før kurset vårt. Vi gjør oppmerksom på at vårt sjåførkurs i liten grad retter seg mot Statens Vegvesens prøver.

Neste kurs vil starte i slutten av august. Klikk her for å registrere din søknad

Om 07000 Bergen Taxi
07000 Bergen Taxi (Taxisentralen i Bergen AS) har 360 kjøretøy i drift i Bergensområdet, og er en av Norges største taxisentraler. 40 moderne minibusser er tilknyttet selskapet, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.
Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehavere som har tilslutningsavtale med virksomheten. I konsernets selskaper på Kokstad er det 76 medarbeidere. Transporten utføres av 800 sjåfører som hvert år leverer ca 1,4 mill. oppdrag