Slik blir du 07000-sjåfør

Ønsker du å bli sjåfør for 07000 Bergen Taxi? Her er litt mer info om vår sjåføropplæring

Vi er stadig på jakt etter nye sjåfører som kan arbeide heltid eller deltid for våre drosjeeiere. For å bli sjåfør i 07000 Bergen Taxi må du gjennomføre vår sjåføropplæring. Vår sjåføropplæring er delt i tre trinn.

Språktest

Vi gjennomfører muntlig og skriftlig språktest for kandidater med annet morsmål enn norsk.

Kjøretest

Vi ønsker at våre sjåfører skal vise gode kjøreferdigheter. Derfor må alle sjåførkandidater gjennomføre og bestå vår kjøretest. Vi legger vekt på sikker, behagelig og drivstoff-økonomisk kjøring. Kjøretesten utføres av vår samarbeidspartner Byens Trafikkskole og må være bestått før du starter på kurset.

Kjøretest bestilles direkte hos Byens Trafikkskole tlf. 55 31 07 00. Ta med gyldig førerkort til kjøretesten. For kandidater som må ha språktest tar man kjøretesten etter bestått språktest.

Sjåførkurs

07000 Bergen Taxi sjåførkurs går over 42 timer. Det er et omfattende kurs hvor du får opplæring i taksameter, takstsystemer, førstehjelp, teoretiske kjøreferdigheter, eco-drive, lover og regler, kundebehandling og 07000 Bergen Taxi som organisasjon.

Kurset går på kveldstid 2 til 4 dager pr uke og avsluttes med en kjentmannsprøve og en taxifaglig prøve. Begge prøver må være bestått for å få godkjent kurset og være kvalifisert for sjåførkort hos 07000 Bergen Taxi.

Språktester og sjåførkurset foregår i våre kurslokaler i Kokstadveien 8.

Offentlige krav

I tillegg til vår opplæring må du også inneha kjøreseddel for persontransport mot vederlag. For å kunne søke om kjøreseddel må man:

  1. Bestå en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen eller inneha gyldig YSK for persontransport
  2. Tilfredsstille helsekravene for kjøreseddel
  3. Tilfredsstille vandelskravene for å kunne drive med persontransport
  4. Være fylt 20 år og hatt førerkort sammenhengende i to år

Du velger selv om du vil ta prøvene som kvalifiserer til kjøreseddel før eller etter vårt kurs, men det kan være lurt å ta teoriprøven hos Statens Vegvesen før kurset vårt. Vi gjør oppmerksom på at vårt sjåførkurs i liten grad retter seg mot Statens Vegvesens prøver.

Kostnader

07000-kurs
Ordinær egenandel for 07000-sjåførkurs er kr 2 650,-. Fulltidsstudenter på universitet, høyskole eller fagskole har en egenandel på kr. 1 350,-.

Kjøretest
For å kvalifisere seg for kurs må deltakerne gjennomføre og bestå en kjøretest hos Byens Trafikkskole. Testen koster kr 1 250,- som betales direkte til trafikkskolen.

Kjøreseddel
Det er et offentlig krav at alle som kjører passasjerer mot betaling i Norge skal ha kjøreseddel. Søkere med gyldig YSK for persontransport kan søke kjøreseddel på grunnlag av YSK.

De som ikke har kjøreseddel eller gyldig YSK for persontransport må derfor regne med følgende kostnader:

  • Teoriprøve Statens vegvesen kr. 400,-
  • Eventuelt frivillig nettkurs kr 450,-
  • Helseattest fra fastlegen: pris varierende fra lege til lege