Jamførpris

Norges Taxiforbund vil styrke prisinformasjonen ved å innføre jamførpris i taxinæringen.

Målet er at publikum lettere skal kunne sammenligne konkurrerende sentralers prisnivå. Jamførpris skal være en form for «kilopris» for taxiturer og beregnes ut fra satsene ved den enkelte sentral, anvendt på en standardisert tur.

Denne turen er definert slik at sluttpris = startpris fra holdeplass + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.

07000 Bergen Taxi slutter seg til bruken av jamførpris og har innført begrepet i prislisten vår. Vi har byttet ut alle prisoblater i bilene våre slik at jamførpris klart framgår.