Crewtransport

Komfortabelt til jobb – og tilbake

Vår nærhet til Flesland og vår fleksible bilpark gjør oss i stand til å tilby effektiv transport for mannskaper som skal til og fra arbeid – enten det er i luften, på sjøen eller på store arbeidsplasser i distriktet.

Flymannskaper

Vi frakter daglig flycrew fra Flesland til hoteller og andre adresser i Bergensområdet. Vår varierte bilpark gjør det lett å håndtere endringer på kort varsel – og å tilpasse kapasiteten etter behov.

Store arbeidsplasser i distriktet

I et distrikt med omfattende industrivirksomhet er det stort behov for frakt av medarbeidere fra store baser som Mongstad og Ågotnes til og fra Flesland og andre reiseknutepunkter. Vi har fleksible transportløsninger som passer dere – enten det dreier seg om enkeltturer eller faste oppdrag

Mannskap på sjøen

07000 Bergen Taxi er stolte over Bergen som tradisjonsrik sjøfartsby, og frakter mer enn gjerne sjømannskaper til og fra kai. Vi tilbyr også biler/busser på timebasis for mannskaper med behov for å ordne praktiske gjøremål i Bergen og omegn.