Skoleskyss med 07000 Bergen Taxi

På kontrakt med Vestland fylkeskommune har 07000 Bergen Taxi ansvar for tilrettelagt skoleskyss i deler av Bergen kommune, Askøy og Øygarden. 07000 Bergen Taxi har et eget team som jobber med skoleskyss. Skoleteamet er tilgjengelig på telefon hverdager mellom 07.00 og 17.00. Det er også mulig å sende epost direkte til oss.

Vi vil presisere at vi i 07000 Bergen Taxi kun kan svare på spørsmål som gjelder innvilget skoleskyss, med godkjent vedtak. Alle spørsmål om rettigheter til skoleskyss, status på behandling av søknad o.l. må rettes til Vestland fylkeskommune. Bruk følgende lenke til å finne informasjon om regler for skoleskyss, samt kontaktinformasjon til fylkeskommunen:
https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet noen av de oftest stilte spørsmålene om skoleskyss med 07000 Bergen Taxi, både fra foresatte og skoler:

 • Hvor søker man skoleskyss?
  • Det er fylkeskommunen og kommunen som fatter de ulike vedtak som gir rett til skoleskyss. 07000 Bergen Taxi forholder seg kun til innvilget skoleskyss.
  • Se no/reise/skoleskyss/ for mer informasjon
 • Har vi fått innvilget skoleskyss?
 • Hvordan fungerer skoleskyss med drosje?
  • Elever som har fått innvilget skoleskyss på grunn av lang eller farlig skolevei må forvente å møte på et fast avtalt møtepunkt, tilsvarende holdeplasser for buss, og vente på drosjen.
  • Tilrettelagt skoleskyss med drosje baserer seg på samkjøring. Man må derfor forvente at flere barn deler samme drosje, noen ganger selv om de ikke skal til samme skole.
  • Av hensyn til effektiv ruteplanlegging kan 07000 Bergen Taxi legge opp kjøringen slik at elev leveres inntil 15 minutter før skolestart, og hentes inntil 15 minutter etter siste time.
  • Hentetidspunkt hjemme fastsettes av 07000 Bergen Taxi, basert på skolestart samt den mest hensiktsmessige samkjøringen. Disse tidene er estimerte hentetidspunkt, og avvik vil kunne forekomme.
  • Elever med varige medisinske behov hentes hjemme.
  • Dersom en elev har et særlig behov for skyss fra dør til dør av medisinske årsaker, må skolen søke om dette via fylkeskommunen.
  • Dersom eleven ikke er klar til fastsatt tid vil drosjen kjøre videre, av hensyn til de andre elevene på turen.
  • For å kunne melde om forsinkelser morgen eller ettermiddag er vi avhengig av å ha et mobilnummer til skoler og foresatte. Dette kan meldes på epost til skoleteamet.
 • Kan man få egen drosje?
  • Tilrettelagt skoleskyss med drosje baserer seg på samkjøring. Man må derfor forvente at flere barn deler samme drosje, selv om de ikke skal til samme skole.
  • Dersom det er fare for at eleven skader andre passasjerer eller sjåfør, eller eleven av andre tungtveiende medisinske årsaker ikke kan dele drosje med andre, så må dette søkes om til Vestland fylkeskommune.
   • Det er skolen som må søke Skyss om dette.
 • Kan vi sende endringer på epost?
  • Innmelding og endringer i timeplan, adresser, telefonnumre og annet skal sendes til 07000 Bergen Taxi via saksbehandlingssystemet (Skyss Elev), ikke på epost.
  • Ved flere adresser må telefonnummer spesifiseres til hver av dem i Skyss Elev.
  • Rundt skolestart kan det være inntil 14 dagers behandlingstid for skoleskyss.
  • Start- og sluttid registrert i saksbehandlingssystemet Skyss Elev er alltid gjeldende for kjøring.
 • Hvorfor kjører drosjen før eleven er klar om morgenen?
  • Skoleskyss med drosje er erstatning for buss. På grunn av samkjøring med flere elever vil alle forsinkelser kunne føre til at elevene kommer for sent til skolen. Eleven må derfor alltid være klar til avtalt tid og sted.
  • Dersom eleven er forsinket og drosjen har kjørt, vil det ikke bli sendt ny drosje uten at dette betales av bestiller. Når det gjelder skoleskyss bør man tenke på drosjen som en «skolebuss».
  • Av hensyn til samkjøringen kan ikke drosjen vente lenge på elever på hver plass, det vil kunne føre til stadig økende forsinkelser på turen, som igjen medfører at elevene kommer for sent på skolen.
  • Av hensyn til effektiv ruteplanlegging kan 07000 Bergen Taxi legge opp kjøringen slik at elev leveres inntil 15 minutter før skolestart, og hentes inntil 15 minutter etter siste time.
  • For å kunne melde om forsinkelser morgen eller ettermiddag er vi avhengig av å ha et mobilnummer til skoler og foresatte. Dette kan meldes på epost til skoleteamet.
 • Foresatte må reise på jobb, kan drosjen komme tidligere?
  • Med utgangspunkt i skolestart og samkjøring vil 07000 Bergen Taxi legge opp ruten slik at den er mest mulig effektiv.
  • Transporten er lagt opp for at elevene skal rekke skolestart, og tar ikke hensyn til når foresatte reiser på jobb e.l.
 • Kan drosjen hente elev tidligere og/eller kjøre til et annet sted?
  • Vedtak om skoleskyss gjelder bare mellom hjemmeadressen og skolen, og gir derfor ikke rett til å kjøres andre steder.
  • Vedtak om skoleskyss gjelder kun vanlig skolestart og -slutt. Foresatte må selv ordne transport til fritidsaktiviteter eller lignende.
  • Ønske om transport til andre tidspunkt må bestilles og betales av skoler eller foreldre selv. Dette bestilles via epost, med ressursnummer, til skoleteamet hos Bergen Taxi. Vi vil påpeke at dette er bestillinger som faller utenfor reglene for skoleskyss.
  • Ved varig endring av timeplan må skolen søke fylkeskommunen og/eller kommunen om aktuelle endringer. Ukentlige eller månedlige endringer regnes ikke som faste endringer.
 • Kan storesøster eller en venn være med i drosjen?
  • Det er kun elever med gyldig vedtak om skoleskyss som kan være med i drosjen.
  • Skoleskyss med drosje er lagt opp slik at flere elever med gyldig vedtak skal kunne hentes på samme tur.
 • Hva gjør man når eleven er blitt syk og ikke skal på skolen?
  • Send epost til 07000 Bergen Taxi så snart som mulig på skole@bergentaxi.no
  • Husk å også avlyse retur fra skolen dersom eleven har blitt syk og dratt hjem tidlig
 • Hva skjer hvis eleven blir syk i løpet av skoledagen?
  • For elever som reiser med drosje må man organisere transport hjem selv.
  • Eleven, de foresatte eller skolen kan ikke endre tidspunkt for skoleskyss, de kan kun avlyse transporten.
 • Eleven skal på avlastning, hvor gir man beskjed?
  • Meldes til 07000 Bergen Taxi på epost to virkedager i forveien, slik at ruteplaner kan oppdateres.
  • Merk at dette kun gjelder avlasting som allerede er godkjent av Skyss
 • Drosjen møtte ikke til fastsatt tid eller sted. Hva gjør vi?

   

 • Kan eleven ha med sykkel, ski eller lignende?
  • Skolekjøring er basert på samkjøring, og elever kan av plasshensyn kun ha med seg en ryggsekk med skolemateriell.

Kontaktinformasjon skolekjøring 07000 Bergen Taxi:

Telefon: 55 99 70 30 – Epost: skole@bergentaxi.no

Åpningstid telefon er ukedager 07:00 – 17:00