Betingelser for fakturaavtale

  1. Kundeforholdet gjelder kun for kjøring med 07000 Bergen Taxi (Taxisentralen i Bergen AS) med mindre annet er avtalt
  2. Avtalen gjelder for kredittoppdrag autorisert gjennom rekvisisjoner, bestilling fra internettprofil med kreditt og/eller bruk av 07000 bedriftskort
  3. Kunden står ansvarlig for all bruk av kredittløsninger som stilles til rådighet, og hefter for ethvert betalingskrav som måtte oppstå som følge av bruk av tildelte rekvisisjoner, internettprofil og/eller bedriftskort.
  4. Det vil bli utsendt faktura hver 14. dag. Denne forfaller 14 dager etter mottagelsen. For sent innbetalt beløp blir belastet med 8,50% forsinkelsesrente.
  5. I administrasjonsgebyr for hver kredittfaktura tilkommer 4 % av kredittbeløp på faktura, min. kr. 75,- eks. mva. Taxisentralen i Bergen forbeholder seg retten til å endre dette gebyret.
  6. Bestilling av rekvisisjoner sendes til Taxisentralen i Bergen via epost resepsjon@bergentaxi.no. Rekvisisjoner belastes kunden med kr. 50.- pr blokk a 50 stk.
  7. Rekvisisjoner må bare brukes som betaling for taxituren. (Brukeren bør selv fylle ut rekvisisjonene når det er mulig.) Beløpet skal skrives så vel med tall som bokstaver. I tvilstilfelle er det beløp som er skrevet med bokstaver som legges til grunn.
  8. Benyttede rekvisisjoner vil bli oppbevart hos Taxisentralen i Bergen i 12 måneder, og deretter makulert.
  9. Kunden forplikter seg til å holde Taxisentralen i Bergen orientert om endringer i navn, adresse eller andre firmaopplysninger.
  10. Begge parter kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.  Ved avtalens opphør skal rekvisisjoner og kundekort returneres til Taxisentralen i Bergen, som er eier av disse.