26. juni 2023

Vil du bli løyvehaver i 07000 Bergen Taxi?

Taxisentralen i Bergen AS har 375 kjøretøy i drift i Bergensområdet, og er en av Norges største taxisentraler. 44 moderne minibusser er tilknyttet sentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehavere som har tilslutningsavtale med virksomheten. I konsernets selskaper på Kokstad er det 75 medarbeidere. Transporten utføres av 700 sjåfører som hvert år leverer 1,4 millioner transportoppdrag.

Vi søker positive og kundeorienterte kolleger som ønsker å være med å videreutvikle 07000 Bergen Taxi. Som løyvehaver hos oss driver du din egen transportvirksomhet med tilslutning til 07000 Bergen Taxi, og i tråd med 07000 konseptet. Tilslutning til vår organisasjon innebærer at du vil kunne tre inn som aksjonær i selskapet etter en oppstartsperiode på 12 måneder.

07000 Bergen Taxi har som mål å levere «gode kundeopplevelser til en fornuftig pris». For å oppnå dette må våre løyvehavere med sine sjåfører ha følgende ferdigheter:

 • Være serviceorientert og kundevennlig
 • Være en god og trygg sjåfør
 • Kunne kommunisere med tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Kjenne sin by – og ha tilfredsstillende kjentmannskompetanse

Kvalifikasjonskrav

En løyvehaver hos oss må ha:

 • Gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell transport
 • Transportløyve for aktuell transport (taxi/turvogn)
 • Bestått sjåførkurs og gyldig sjåførkort i 07000 Bergen Taxi
 • Godkjent kjøretøy registrert i motorvognregisteret
 • Tilfredsstillende faglig kompetanse knyttet til drift og arbeidsgiveransvar
 • Tilfredsstillende økonomisk evne

Personlige egenskaper

For å lykkes i vår organisasjon forventes det at du er:

 • Pålitelig og til å stole på
 • Kundeorientert og at du bryr deg
 • Samarbeidsorientert og kollegial

Vi ønsker mangfold i organisasjonen, både i alder og bakgrunn. Det er behov for kvinnelige og yngre drosjeeiere. Både interne og eksterne kandidater blir vurdert, men erfaring fra 07000 Bergen Taxi vil bli vektlagt.

Skriftlig søknad med CV og dokumentasjon sendes/leveres Taxisentralen i Bergen AS, Kokstadvegen 8, 5257 Kokstad. Søknadsfrist er fredag 8. september 2023.

Vedlagt skjema fylles ut og vedlegges søknaden.

Spørsmål kan rettes til styreleder Nils B. Øvstedal (mobil 926 38 350) eller adm. direktør Jan Valeur (mobil 911 32 840).

www.bergentaxi.no