27. mars 2024

Redusert flyplassavgift fra 1.4.24

Flyplassavgift for reiser fra Flesland endres med virkning fra 1.april. Avgiften reduseres betydelig og blir fra 1.4 kr 10,- (inkl. mva.). Det skyldes at avgiften er kostnadsbasert, og at flere passasjerer etter pandemien gir lavere kostnad pr kunde/passasjer.

Flyplassavgiften innkreves av Avinor for alle reiser fra Bergen Lufthavn Flesland, og belastes videre fra 07000 til passasjer iht. gjeldende satser. Du vil finne flyplassavgift spesifisert på din taxikvittering.