6. desember 2010

Ordet taxi – egentlig gresk

Ordet «taxi» har opphav i «taxometer» – en betegnelse for instrumentet som måler taksten på en drosjetur i forhold til avstanden drosjen har kjørt. Taxometer ble først brukt i amerikanske drosjer, som deretter ble kalt «taxi cabs» – igjen forkortet til «taxi»

Ordet kom til Norge – inkludert den ganske unorske bokstaven x – og her blir ordet nå mer og mer brukt, på bekostning av det eldre «drosje».

Ordet «tax» – avgift – har vi fra tysk, som igjen har det fra fransk. Men opprinnelsen er det greske ordet «taksis, som betyr takst. Også etterstavelsen «meter» har gresk opprinnelse.