23. september 2009

Bilbelte fyller 50 år

I år fyller trepunktsbeltet 50 år. Ingen annen innretning i bil har reddet flere liv.

Da bilbelte, kalt ”pysestrikken” på folkemunne, ble lansert var motstanden stor. Folk var redde for å sitte fastspent dersom bilen begynte å brenne eller kjørte utenfor en kai. Mange trodde også at man kunne ta seg for med armene. I dag vet vi bedre. Tall fra Statens Vegvesen viser at dersom alle brukte bilbelte ville minst 40 liv vært spart på norske veier hvert eneste år.

En million liv er reddet

13. august 1959 viste Volvo fram bilmodellen PV 544 i Karlstad. Dette var den første bilen i verden med trepunktsbelter som standardutstyr. Året før hentet Volvo inn Saabs beste flyingeniør, Nils Bohlin. De ville satse i USA, med sikkerhet som fremste markedsfortrinn. Siden den gang regner Volvo med at trepunktsbeltet har reddet over en million menneskeliv verden over. Risikoen for å dø i en bilulykke halveres ved bruk av bilbeltet. Dermed kan det utvilsomt sies å være en av de aller viktigste sikkerhetsanordningene noensinne i en bil. Fra 1959 ble sikkerhetsbelte standardutstyr i Volvo PV 544 og Volvo Amazon. Allerede året etter frigjorde Volvo patentet slik at andre bilfabrikanter kunne ta i bruk den livsviktige nye oppfinnelsen. Siden den gang har sikkerhet har vært en viktig del av Volvos markedsføring.

Påbudt også for taxisjåfører

Men det skulle drøye helt til 1975 før det ble det lovpålagt å bruke setebelter i forsetet. Motstanden mot bilbelte var stor, og derfor måtte det ny lovgivning til. Fra 1979 kunne unnlatelse medføre gebyr, som i dag er på 1500 kroner. I 1984 ble det påbudt at nyregistrerte biler også skulle ha bilbelter i baksetet, og fra 1985 skulle også baksetepassasjerene spennes fast. Sikring av barn i bil ble påbudt fra 1. jan. 1989. I november 2008 ble det også påbudt for taxisjåfører å bruke bilbelte. Dette vedtok Samferdselsdepartementet etter forslag fra Norges Taxiforbund. Markedssjef i 07000 Bergen Taxi Tom Steinstad støtter påbudet. – Å bruke bilbelte redder liv. For 07000 Bergen Taxi er det også viktig at våre taxisjåfører går foran med et godt sikkerhetsmessig eksempel, sier han.

Visste du at:

 • I 1975 ble det påbudt å montere bilbelter i personbiler i Norge.
 • I 1988 ble det påbudt å bruke bilbelte der dette er montert, uansett hvilket sete som benyttes.
 • Bilbelte er påbudt både foran og bak, også i taxi. Likevel bruker bare en av fire baksetepassasjerer i taxi bilbelte.
 • Om lag 60 000 personer blir bøtelagt for manglende bilbeltebruk årlig. Gebyret er 1500 kr.
 • Rundt 100 drepte i trafikken årlig bruker ikke bilbelte. Med bilbelte ville 50 av disse livene vært spart. Med både kollisjonsputer og bilbelte ville 60 av 100 overlevd.
 • 1 300 liv ville sannsynligvis vært berget hvis alle hadde brukt bilbelte fra påbudet ble innført i 1975.
 • Et menneskeliv går i snitt tapt hver uke på grunn av manglende bilbeltebruk.
 • En av tre som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte.
 • Bruk av bilbelter reduserer de alvorlige skadene med 50 prosent og sannsynligheten for å bli drept med 40-50 prosent
 • Om lag 20 prosent av bilførere bruker ikke bilbelter på korte turer i byer og tettsteder.
 • Om lag 25 prosent av de voksne er ikke sikret i baksetet.
 • 3 av 10 bruker ikke alltid bilbelte – sier de selv.
 • 4 av 10 under 25 år slurver med bilbeltebruk.

Kilde: Trygg Trafikk