5. august 2020

Vil du bli løyvehaver i 07000 Bergen Taxi?

Taxisentralen i Bergen AS har 370 kjøretøy i drift i Bergensområdet, og er en av Norges største taxisentraler. 40 moderne minibusser er tilknyttet transportsentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehavere som har tilslutningsavtale med virksomheten. I konsernets selskaper på Kokstad er det 76 medarbeidere. Transporten utføres av 800 sjåfører som hvert år leverer 1,4 millioner transportoppdrag.

Vi vil få behov for å sikre transportkapasiteten og søker derfor etter positive personer som ønsker å drive sin egen transportvirksomhet med tilslutning til 07000 Bergen Taxi. Tilslutning til vår organisasjon innebærer at du trer inn som aksjonær i selskapet etter en oppstartsperiode på 12 måneder.

Vi har for tiden behov for transportører som kan betjene markedet i Bergen/Øygard/Askøy/Arna med kjøretøykategorier Personbil (1-4)/Minivan (5-8)/Minibuss (9+).

Faglige kvalifikasjoner

Som forutsetning for tilslutning kreves:

  • Gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell transport
  • Transportløyve for aktuell transport
  • Bestått sjåførkurs og inneha gyldig sjåførkort i 07000 Bergen Taxi
  • Godkjent kjøretøy registrert i motorvognregisteret
  • Tilfredsstillende faglig kompetanse knyttet til drift og arbeidsgiveransvar
  • Tilfredsstillende økonomisk evne

Personlige egenskaper:

For å lykkes i vår organisasjon forventes det at du er:

  • Pålitelig og til å stole på
  • Kundeorientert og at du bryr deg
  • Samarbeidsorientert og kollegial

Vi setter pris på mangfold i alder og bakgrunn, og oppfordrer også kvinner til å søke.

Erfaring fra transportyrket, i særdeleshet som sjåfør i 07000 Bergen Taxi, vil bli vektlagt.

Skriftlig søknad med CV og dokumentasjon sendes/leveres Taxisentralen i Bergen As, Kokstadvegen 8, 5257 Kokstad. Beskriv kjøretøykategori og kjøreområde du foretrekker.

Søknadsfrist 20. september 2020.

Oppstart etter 1. november 2020.

Spørsmål kan rettes til styreleder Nils B. Øvstedal (mobil 926 38 350) eller adm. direktør Jan Valeur (mobil 911 32 840).

www.bergentaxi.no