6. august 2020

Vi trenger sjåfører i 07000 Bergen Taxi!

Taxisentralen i Bergen AS har 370 kjøretøy i drift i Bergensområdet, og er en av Norges største taxisentraler. 40 moderne minibusser er tilknyttet transportsentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehavere som har tilslutningsavtale med virksomheten. I konsernets selskaper på Kokstad er det 76 medarbeidere. Transporten utføres av 800 sjåfører som hvert år leverer 1,4 millioner transportoppdrag.


Vi søker positive mennesker som ønsker å arbeide som sjåfør for våre løyvehavere i 07000 Bergen Taxi. Som sjåfør hos oss kan du arbeide heltid eller deltid. Yrket passer like godt for studenter og tidlig pensjonerte, som for personer med ønske om en heltids yrkeskarriere innen transportnæringen.

For å bli sjåfør i 07000 Bergen Taxi må du ha offentlig kjøreseddel og gjennomføre vår sjåføropplæring. 

Kravene for å få offentlig kjøreseddel er:

 • Må være fylt 20 år
 • Oppfyller helsekravene til persontransport mot vederlag
 • Har en slik vandel at politiet ikke finner vedkommende uegnet til å føre drosje
 • Søkere fra land utenfor EØS området må ha minimum fire års botid i Norge

For å bli sjåfør tilknyttet 07000 Bergen Taxi:

 • Du må ha hatt førerkort i minimum 1 år
 • Gode språkferdigheter
 • Gjennomført sjåføropplæring hos oss
 • Bestått taxifaglig prøve og kjentmannsprøve i regi av 07000 Bergen Taxi

Vi har behov for sjåfører med førerkort for personbil og buss/minibuss med gyldig YSK for persontransport.

For å lykkes i vår organisasjon forventes det at du er:

 • Pålitelig og til å stole på
 • Kundeorientert og at du bryr deg
 • Samarbeidsorientert og kollegial

Vi setter pris på mangfold i alder og bakgrunn, og oppfordrer også kvinner til å ta kontakt.

For ytterligere informasjon: https://www.bergentaxi.no/kurs/

Spørsmål rettes til leder for Kompetanse og Kvalitet Eirik Rustand (mobil 934 31 727).

www.bergentaxi.no