28. februar 2022

Endret flyplassavgift fra 1.3.22

Avinor har justert flyplassavgift for Bergen Lufthavn Flesland med virkning fra og med 1. mars 2022.
Flyplassavgiften er fra denne datoen kr 26,- (inkl. mva).
Flyplassavgift gjelder kun for reiser fra Flesland, og vises spesifisert på din taxikvittering.

Hva er flyplassavgift?
Flyplassavgift innkreves av Avinor og skal dekke kostnader til drift av taxitilbudet ved flyplassen. Avgiften justeres årlig pr 1. mars og gjelder alle selskaper som frakter passasjerer fra Bergen Lufthavn. Avgiften du betaler til 07000 Bergen Taxi går uavkortet videre til Avinor v/Apcoa.