25. mars 2023

07000 Bergen Taxi er Miljøfyrtårn

07000 Bergen Taxi er sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen omfatter administrasjonen og alle våre 360 biler.

Gjennom vedtatte handlingsplaner arbeider 07000 Bergen Taxi aktivt med tiltak som er bra for miljøet og økonomien. Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift forplikter vi oss samtidig å være en pådriver ovenfor våre bileiere/sjåfører til å ta valg som er positive for miljøet.

Gjennom systematisk gjennomføring av tiltak, skal vi drive et forbedringsarbeid i 07000 Bergen Taxi innen:

  • arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
  • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.

Se også www.miljofyrtarn.no