Prisbestemmelser av 01.01.2016

Maksimalpriser for kjøring med taxi tilsluttet 07000 Bergen Taxi, gjeldene fra 01.01.2016, inklusiv merverdiavgift på 10 % for persontransport og 25 % for annen transport.

Prisbestemmelsene er gitt med hjemmel i Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, fastsatt av Konkurransetilsynet 30. september 2010.

Løyvepliktig drosjetransport skal benytte parallelltakst, som innebærer prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen.

1 Virkeområde

Prisbestemmelsene gjelder taxitransport av inntil 16 personer og gjelder for alle taxier tilsluttet 07000 Bergen Taxi.

2 Priser

Det må ikke uten godkjennelse fra 07000 Bergen Taxi regnes høyere priser enn pristabell.
For annen transport enn persontransport, for eksempel pakketransport gjelder egne priser. Pakketransport defineres som all transport uten passasjer i bilen.

For kontraktoppdrag gjelder egne priser/regler.

Startpris for bestilt tur fastsettes ut fra hvilken biltype (antall passasjerer) som er bestilt. Kjøretakst fastsettes ut fra antall passasjerer i bilen, og justeres når noen går av eller kommer på.

3 Generelle tillegg

1. Prosenttillegg i forhold til Tariff 1
Tilleggene som benyttes for Tariff 2 (T2), Tariff 3 (T3) og Tariff 4 (T4) utgjør hhv. 15 %, 25 % og 50 % av Tariff 1 (T1).

2. Vederlag for ekstra tidsbruk.
For tidsbruk som skyldes venting på bilens passasjerer kan det regnes et vederlag på kr. 7,50 pr. minutt (452,- pr. time) inkl. mva. (Tariff 1). Det kan regnes prosentvise tillegg etter bestemmelsene i § 3.1.

3. Forhåndsbestilling
Fremmøtesperre skal ikke brytes før avtalt hentetidspunkt.

4. Vederlag for ekstra forutsigbar venting
Ved ekstra forutsigbar tidsbruk relatert til returkjøring til Bergen kjøreområde (fergetid ved retur o.l.) kan det regnes et vederlag på kr. 7,50 pr. minutt (452 pr. time) inkl. mva. (Tariff 1). Det kan regnes prosentvise tillegg etter bestemmelsene i § 3.1. Tidsbruk skal kunne dokumenteres.

4 Bompenger, fergeavgifter m.v.

Bompenger for passering i bomringer i Bergen kjøreområde (Bergen, Askøy, Fjell og Sund kommune) skal ikke belastes passasjer. Andre tillegg under 15 kroner skal ikke belastes passasjer. For bompenger, fergebilletter, parkeringsavgift m.v. utover dette kan det kreves at passasjeren betaler. Når disse utleggene legges inn i taksameteret som en del av tjenesten skal det legges til mva.

5 Kjøring av bagasje

For kjøring av medbrakt bagasje skal det ikke regnes tillegg i prisen. For sammenleggbar rullestol skal det ikke regnes tillegg. For sykkel kan det regnes et tillegg på kr. 27,00 inkl. mva.

6 Spesialpriser

Når taxien er bestilt for kjøring i bryllup, konfirmasjon, barnedåp, begravelse og annen tilsvarende kjøring, kan det regnes et tillegg tilsvarende en times ventetid. Dette tillegget kan bare regnes når bilen før kjøring er rengjort ut- og innvendig og ellers satt i slik stand som kjøreoppdraget krever.
Dersom taxisjåføren må overnatte utenfor hjemstedet, kan det regnes vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji etter statens reiseregulativ.

7 Kvittering

Turens totalpris inkludert eventuelle tillegg, skal fremgå av taksameteret og taksameterkvitteringen.
Taksameterkvittering gis uoppfordret til kunden.

8 Plikt til å oppbevare prisbestemmelsene

Prisbestemmelsene skal oppbevares i taxien og forevises passasjerene på oppfordring.