Prisbestemmelser av 01.01.2018

Maksimalpriser for kjøring med taxi tilsluttet 07000 Bergen Taxi, gjeldende fra 01.01.2018, inklusiv merverdiavgift på 12 % for persontransport og 25 % for annen transport.  

Prisbestemmelsene er gitt med hjemmel i Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, fastsatt av Konkurransetilsynet 30.09.2010.

Løyvepliktig drosjetransport skal benytte parallelltakst, som innebærer prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen.

 

§ 1 Virkeområde

Prisbestemmelsene gjelder taxitransport av inntil 16 personer og gjelder for alle taxier tilsluttet 07000 Bergen Taxi.

 

§ 2 Priser

Det må ikke uten godkjennelse fra 07000 Bergen Taxi regnes høyere priser enn gjeldende pristabell.

For annen transport enn persontransport, for eksempel pakketransport gjelder egne priser. Pakketransport defineres som all transport uten passasjer i bilen.

For kontraktoppdrag gjelder egne priser/regler.

Startpris for bestilt tur fastsettes ut fra hvilken biltype (antall passasjerer) som er bestilt. Kjøretakst fastsettes ut fra antall passasjerer i bilen, og justeres når noen går av eller kommer på.

 

§ 3 Generelle tillegg

  1. Vederlag for ekstra tidsbruk

For tidsbruk som skyldes venting på bilens passasjerer kan det regnes vederlag i henhold til pris oppgitt pr. tariff (kr/min), ref. §2.

 2. Forhåndsbestilling

Taksameterbeløp ved avtalt hentetidspunkt skal ikke overstige Startpris bestilt tur slik det fremgår av pristabell, ref. §2.

3. Vederlag for ekstra forutsigbar venting

Ved ekstra forutsigbar tidsbruk relatert til returkjøring til Bergen kjøreområde, f.eks. tidsbruk knyttet til fergereiser eller kjente veisperringer, kan det regnes vederlag i henhold til pris oppgitt pr. tariff (kr/min), ref. §2.

Tidsbruk skal kunne dokumenteres.

 

§ 4 Bompenger, fergeavgifter m.v.

Bompenger for passering i bomringer i Bergen kjøreområde (Bergen, Askøy, Fjell og Sund kommune) skal ikke belastes kunde. For bompenger, fergebilletter, parkeringsavgift o.l. utover dette kan det kreves at kunden betaler. Når disse utleggene legges inn i taksameteret som en del av tjenesten skal det legges til mva.

 

§ 5 Kjøring av bagasje

For kjøring av medbrakt bagasje skal det ikke regnes tillegg i prisen.

For sammenleggbar rullestol skal det ikke regnes tillegg.

 

§ 6 Spesialpriser

Når taxien er bestilt for kjøring i bryllup, konfirmasjon, barnedåp, begravelse eller annen tilsvarende kjøring, kan det regnes et tillegg tilsvarende en times ventetid. Dette tillegget kan bare regnes når bilen før kjøring er rengjort ut- og innvendig og ellers satt i slik stand som kjøreoppdraget krever.

Dersom taxisjåføren må overnatte utenfor hjemstedet, kan det regnes vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji etter statens reiseregulativ.

 

§ 7 Kvittering

Turens totalpris, inkludert eventuelle tillegg, skal fremgå av taksameteret og taksameterkvitteringen. Kunden skal alltid tilbys kvitteringen.

 

§ 8 Plikt til å oppbevare prisbestemmelsene

Prisbestemmelsene skal oppbevares i taxien og forevises passasjerene på oppfordring