Sjåførkurs alt (nov 20)


Ønsker du å bli sjåfør for 07000 Bergen Taxi?
Vi er stadig på jakt etter nye sjåfører som kan arbeide heltid eller deltid for våre drosjeeiere. For å bli sjåfør i 07000 Bergen Taxi må du først gjennomføre vår sjåføropplæring.  

Vi planlegger å starte opp et nytt sjåførkurs i november. 07000 Bergen Taxi sjåførkurs går over 42 timer. Det er et omfattende kurs hvor du får opplæring i taksameter, takstsystemer, førstehjelp, teoretiske kjøreferdigheter, eco-drive, lover og regler, kundebehandling og 07000 Bergen Taxi som organisasjon.

Kurset avsluttes med en kjentmannsprøve og en taxifaglig prøve. Begge prøver må være bestått for å få godkjent kurset. Søkere må også inneha eller skaffe seg kjøreseddel for persontransport å bli kvalifisert for sjåførkort hos 07000 Bergen Taxi.

For å søke opptak på kurset sender du søknad og CV til kurs@bergentaxi.no innen fredag 30. oktober

Plan for kommende kurs:

Kurs 4-2020                   Undervisning alle dager fra 1730 – 2100, unntatt søndag 22. nov

Uke 47Kursdag 
Man. 16. nov.1Introduksjon/Historie/Bli kjent
Ons 18. nov2Kartlesing – vi øver kjøreruter
Tors 19. nov.3Kommunikasjon Bil Kundesenter
Søn. 22. nov.4Sightseeing med buss. Fra Kokstad kl. 1300 – 1600
Uke 48  
Man. 23.nov.5Takster – prisbestemmelser -betaling
Ons. 24. nov.6Kredittkjøring og oppgjørsrutiner
Tors 26. nov.7Teori kjøreskolen NB på Kokstad, obligatorisk
Uke 49  
Man. 30. nov8Førstehjelp Obligatorisk deltakelse
Ons. 2. des.9Praksis taksameter (Pulje 1)
Tors 3. des.10Lover og regler
Uke 50  
Man. 7.des11Lover og regler Kundebehandling  Obligatorisk
Tirs. 8. des12Repetisjon
Tors. 10.des.13Første gangs eksamen kl. 1730
Uke 51  
Tors. 17. des14Andre gangs eksamen kl. 1730

Om 07000 Bergen Taxi
07000 Bergen Taxi (Taxisentralen i Bergen AS) har 370 kjøretøy i drift i Bergensområdet, og er en av Norges største taxisentraler. 40 moderne minibusser er tilknyttet selskapet, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.
Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehavere som har tilslutningsavtale med virksomheten. I konsernets selskaper på Kokstad er det 76 medarbeidere. Transporten utføres av 800 sjåfører som hvert år lev