Ønsker du reserveløyve i 07000 Bergen Taxi?

Taxisentralen i Bergen AS har 370 kjøretøy i drift i Bergensområdet, og er en av Norges største taxisentraler. 40 moderne minibusser er tilknyttet transportsentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehavere som har tilslutningsavtale med virksomheten. I konsernets selskaper på Kokstad er det 76 medarbeidere. Transporten utføres av 800 sjåfører som hvert år leverer 1,4 millioner transportoppdrag.

Vi søker etter økt transportkapasitet og trenger flere reserveløyver tilknyttet 07000 Bergen Taxi.

Vi har for tiden behov for reserveløyver som kan betjene markedet i Bergen/Øygard/Askøy/Arna med kjøretøykategorier Personbil (1-4)/Minivan (5-8)/Minibuss (9+).

Faglige kvalifikasjoner

Som forutsetning for tilslutning kreves:

  • Gyldig tilknytningsavtale med Taxisentralen i Bergen AS
  • Gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell transport/kjøretøykategori
  • Transportløyve for aktuell transport/kjøretøykategori
  • Godkjent kjøretøy registrert i motorvognregisteret

Reserveløyver (kjøreplan «reserve» med begrenset kjøretid) tildeles eksisterende løyvehavere i 07000 Bergen Taxi. Tildeling baseres i hovedsak på ansiennitet i vår egen organisasjon.

Skriftlig søknad med dokumentasjon sendes/leveres Taxisentralen i Bergen As, Kokstadvegen 8, 5257 Kokstad. Beskriv kjøretøykategori og kjøreområde du foretrekker.

Søknadsfrist 20. september 2020.

Oppstart etter 1. november 2020.

Spørsmål kan rettes til styreleder Nils B. Øvstedal (mobil 926 38 350) eller adm. direktør Jan Valeur (mobil 911 32 840).

www.bergentaxi.no