Priser

Prisene gjelder fra 1. juli 2019. Alle priser er inkl. 12% mva.

STANDARD (1-4 personer) Startpris Kr/min Kr/km Minstepris Jfr. pris
Ukedag 90 12,00 9,00 150 318
Ukedag kl 9-15 (-12%) 79 10,60 7,90 132 280
Helg 96 12,80 9,60 161 339
Helg kl 00-06 (+ 8%)* 104 13,90 10,40 173 368
MINIVAN/COMPACT (5-8 personer) Startpris Kr/min Kr/km Minstepris Jfr. pris
Ukedag 126 16,80 12,60 210 445
Ukedag kl 9-15 (-12%) 111 14,80 11,10 185 392
Helg 135 18,00 13,50 225 477
Helg kl 00-06 (+ 8%)* 146 19,40 14,60 243 515
MINIBUSS (9-16 personer) Startpris Kr/min Kr/km Minstepris Jfr. pris
Ukedag 250 18,00 13,50 550 592
Helg* 288 20,70 15,50 633 681
Bomavgift kr. 6 på alle oppdrag og Flyplassavgift kr. 15 på oppdrag fra Bergen Lufthavn kommer i tillegg
* Gjelder også helligdagsaften kl. 12-24, bevegelig helligdag/off. høytidsdag kl. 00-24, hverdag etter bevegelig helligdag/off. høytidsdag 00-04
** Jamførpris = startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone
Rullestoltransport: Startpris ukedager kr. 242, Startpris helg kr. 266, Tillegg pr. rullestol kr. 31, Minstepris kr. 318