30 Dec 2010

Nyttårsaften og natt til 1. nyttårsdag er en periode med svært stor etterspørsel etter transporttjenester fra 07000 Bergen Taxi. Vi har som målsetting å betjene flest mulig kunder med tilfredsstillende leveringskvalitet. Likevel vet vi at når svært mange kunder har behov for transport innenfor en relativt kort tidsperiode, vil det oppstå ...

6 Dec 2010

Ordet "taxi" har opphav i "taxometer" - en betegnelse for instrumentet som måler taksten på en drosjetur i forhold til avstanden drosjen har kjørt. Taxometer ble først brukt i amerikanske drosjer, som deretter ble kalt "taxi cabs" - igjen forkortet til "taxi" Ordet kom til Norge - inkludert den ganske unorske bokstaven x - og her blir ordet nå mer og mer brukt, ...
RSS