5 Nov 2008

Informasjon til kunder i Bergen sentrum

I perioden mellom kl. 0700 - 0900 kan det bli noe ventetid på bestilte taxier.

Det foregår for tiden omfattende veiarbeid flere steder i Bergen, noe som affekterer trafikken i byen. Blant prosjektene som kan nevnes er:


  • Bybane
  • Fjernvarme
  • Bossug
  • Ringvei Vest

Disse prosjektene medfører at trafikkfremkommeligheten er betydelig redusert, særlig i morgen rushet. I denne perioden kan det dessverre bli noe ventetid på bestilte taxier, spesielt i Bergen Sentrum

Dette beklager 07000 Bergen Taxi. Dersom du trenger taxi i perioden mellom kl 07.00 -09.00 oppfordrer vi deg til å bestille i god tid. Videre bør man i denne periode beregne at det kan ta opptil 30 minutter før taxien er på plass. Dersom du har anledning til å fremskynde din reise til før 07.00 eller utsette den til etter 09.00 vil vi oppfordre til dette da leveringstiden er betraktelig bedre.