DRIFTSSTATUS 07000 BERGEN TAXI!

Vi opplever for øyeblikket problemer med deler av våre systemer.

Vi håper på en snarlig løsning, og vil oppdatere denne siden straks vi har mer info.