Priser

Prisene gjelder fra 1. juli 2019. Alle priser er inkl. 12% mva.

 STANDARD (1-4 personer) Startpris Kr/min Kr/km Minstepris Jfr. pris
 Ukedag 90 12,00 9,00 150 318
 Ukedag kl 9-15 (-12%) 79 10,60 7,90 132 280
 Helg 96 12,80 9,60 161 339
 Helg kl 00-06 (+ 8%)* 104 13,90 10,40 173 368
 MINIVAN/COMPACT (5-8 personer) Startpris Kr/min Kr/km Minstepris Jfr. pris
 Ukedag 126 16,80 12,60 210 445
 Ukedag kl 9-15 (-12%) 111 14,80 11,10 185 392
 Helg 135 18,00 13,50 225 477
 Helg kl 00-06 (+ 8%)* 146 19,40 14,60 243 515
 MINIBUSS (9-16 personer) Startpris Kr/min Kr/km Minstepris Jfr. pris
 Ukedag 250 18,00 13,50 550 592
 Helg* 288 20,70 15,50 633 681
 Bomavgift kr. 6 på alle oppdrag og Flyplassavgift kr. 15 på oppdrag fra Bergen Lufthavn kommer i tillegg
 * Gjelder også helligdagsaften kl. 12-24,   bevegelig helligdag/off. høytidsdag kl. 00-24, hverdag etter bevegelig helligdag/off. høytidsdag 00-04
 ** Jamførpris = startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone
 Rullestoltransport: Startpris ukedager kr. 242, Startpris helg kr. 266, Tillegg pr. rullestol kr. 31, Minstepris kr. 318

 

Hvilken bil trenger du? Klikk her for mer informasjon om våre biltyper