Om 07000 Bergen Taxi

07000 Bergen Taxi har over 400 taxier i drift i Bergensområdet, og er med det en av Norges største taxisentraler. 38 moderne minibusser er også tilknyttet sentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av løyvehaverne tilknyttet pdf.tarikhema.org virksomheten. I konsernet inngår også Bergen Kommunikasjonsteknikk AS, Taxiøkonomi AS, Taxigården AS og Taxi Drift AS.

I konsernets selskaper på Kokstad arbeider det ca. 65 ansatte. Den operative aktiviteten ivaretas av rundt 1100 eiere og sjåfører som hvert år leverer nesten 2 millioner taxiturer.

07000 Bergen Taxi ble etablert i 1915 som Bergens Automobilogvognmandsforening, og feiret i 2015 100 år på veien for Bergen!