7 Sep 2017

Privatsjåfør under Sykkel-VM?

Privatsjåfør under Sykkel-VM?

Glem trafikkaos, køkjøring og parkering! Nå kan du eller din bedrift leie bil med sjåfør på timebasis under VM. 

Under Sykkel-VM kan dere leie taxi med sjåfør til fast timepris fra kr 500,- Bilen disponeres akkurat som dere vil innenfor VM-området (Bergen, Sotra og Askøy).

Med taxi kommer du raskere frem via kollektivtraseer og tunneler. Du slipper å tenke på trafikkaos, parkering eller rutetabeller, og kommer enda tettere på festen i sentrum.

Priser pr time for leie av bil med sjåfør er som følger:

Antall passasjerer  Dag (M-F 06-18)   Kveld/Natt/Helg 
 1-4   500   625
 5-8   600   750

Gjelder under Sykkel-VM 15.-24.9.17. Alle priser inkludert 10% mva. 

Minimum 2 timer, deretter pr. påbegynt halvtime. Pris for dagleie og 9+ passasjerer på forespørsel.

Vi anbefaler bestiling i god tid.

Ring oss på 07000 eller send epost til spesial@bergentaxi.no