13 Mar 2017

Flyplassavgift på kr. 11,- fra 15/3

Flyplassavgift på kr. 11,- fra 15/3

Taxinæringen innfører flyplassavgift på kroner 11,- med virkning fra 15. mars 2017. 

Avgiften blir belastet kunder som tar taxi fra holdeplassene ved Flesland lufthavn og Heliporten. 

Kunder som har bestilt taxi for henting på flyplassen belastes ikke. Likeledes belastes ikke kunder som benytter 07000 Bergen Taxi til flyplassen eller Heliporten.

Avgiften som innføres skal dekke kostnader knyttet til taxiverter på holdeplassen på Flesland. Formålet er å sikre gode taxileveranser og riktig kundeservice overfor flypassasjerer som benytter taxi.

Ordningen er kommet i stand som et ledd i at Avinor og Norges Taxiforbund har tilrettelagt for at flyplassavgift kan belastes for en prøveperiode på 3 måneder. 

07000 Bergen Taxi har som mål å betjene samtlige flypassasjerer på best mulig måte, både når det gjelder transport til flyplassen og transport fra lufthavnen. Les mer her om hvordan du velger 07000 fra Flesland

For spørsmål, kontakt marked@bergentaxi.no eller vår døgnåpne Kundeservice på telefon 07000.